نوشته‌ها

خدا حقیقتی که آن را نفهمیدیم

خدا حقیقتی که آن را نفهمیدیم

افرادی هستند که به خاطر فقری که در جهان است نسبت به خدا دچار شک می شوند و می گویند اگر خداوند عادل است چرا این همه ظلم و بی عدالتی و فقر در جهان است.
لازم است بدانید که خداوند در جهان عدالت و قانون مندی محض در جریان انداخته و همه ی کسانی که دچار کفر می شوند فقط یک موضوع مهم را درک نکردند و آن این است که هر کس به واسطه ی ارتعاشی و فکر که به دنیا می فرستد جهانش شکل می دهد

داستان دنیا بازتاب کارهای ماست

دنیا بازتاب کارهای ماست

مردی از یکی از دره های پیرنه در فرانسه می گذشت که به چوپان پیری برخورد. غذایش را با او تقسیم کرد و مدت درازی درباره ی زندگی صحبت کردند .بعد صحبت به وجود خدا رسید.
مرد گفت:
اگر به خدا اعتقاد داشته باشم باید قبول کنم که آزاد نیستم و مسؤول هیچ کدام از اعمالم نیستم. زیرا مردم می گویند که او قادر مطلق است و اکنون و گذشته و آینده را می شناسد. چوپان ناگهان و بی مقدمه زیر آواز زد و پژواک آوازش دره را آکند! بعد ناگهان آوازش را قطع کرد و شروع کرد به ناسزا گفتن به همه چیز و همه کس! صدای فریادهای چوپان نیز در کوهها پیچید و به سوی آن دو بازگشت
سپس چوپان گفت: زندگی همین درّه است، آن کوهها، آگاهی پروردگارند و آوای انسان،سرنوشت است.
آزادیم آواز بخوانیم یا ناسزا بگويیم، اما هر کاری که می کنیم، به درگاه او می رسد و به همان شکل به سوی ما باز می گردد. خداوند پژواک کردار ماست …

هر کس کار خوب کند نتیجه اش پیش از همه به خود او می رسد. (امام علی عليه السّلام)

حالا کسی که در وضعیتی سخت به دنیا آمده چه؟

این فرد از قبل انتخاب کرده بله همه ی ما با توجه به ظرفیت روح مان مکان این دنیایمان را انتخاب می کنیم و هر کسی در بهترین شرایط خودش قرار می گیرد شرایطی که با توجه به ظرف روحش می تواند سبب رشد او شود و با توجه به این موضوع در مکان مناسب خودش قرار می گیرد و شما در عالمی قبل از به دنیا آمدن انتخاب کردید که در چه خانواده و مکانی به دنیا بیایید و آنجا عالم زر نام دارد.
آنقدر قانون مندی این جهان بی نظیر است که بدون شک هیچ چیز بدون قانون مندی نیست و نمی توان گفت محل خانواده ما به صورت تصادفی انتخاب شده است.
مطمئن باشید شرایط هر کس توسط خودش شکل گرفته و قانون مندی فوق العاده این جهان می تواند دلیل محکمی بر وجود عالم زر دارد.

شرایطی که دارید به دلیل تفکر و باور های گذشته شما بوده و نوع نگاه شما به دنیا نتیجه ای که اکنون دارید را به وجود آورده است.
کشف بی نظیر قرن اکنون این بوده که شما به همانی تبدیل می شوید که در ذهنتان هر روز به آن فکر می کنید و این یعنی عدالت خدا زیرا می توانید افکار خود را کنترل کنید و به چیزی بخواهید تبدیل شوید و هر چیزی را که می خواهید به دست آورید.
شما در هر لحظه در حال ارتعاش افکار تان هستید
بیابید از صبح تا شب به اخبار گوش بسپارید و اخبار فقر و کمبود را ببینید.
فکر می کنید با این کار کمکی به آنان می کنید؟
هرگز

بلکه بعد از مدتی موج افکار منفی ارتعاش شما را به منفی ترین شکل پیش می برد و ممکن است بعد از مدتی زندگی شما پر از اتفاقات بد می شود. اختلاف با همسر بدهکاری بیشتر مریضی های طولانی و مکرر.
تا به حال شنیده اید که انسان ترکیبی از دوستان اطرافش است این نشان از انتقال تفکر آنان به شما است و باعث می شود تفکر آنان شما را رشد دهد و یا پایین بکشد.
کتاب ها سمینار ها هم می تواند چنین اثری بگذارد و مانند یک دوست عمل کند.

قانون خدا در جهان

قانون خداوند بسیار بی نقص است و هرگز احساس ندارد
خداوند بدون هیچ گونه احساس و عاطفه است اگر چنین می بود تا به حال تمام گرسنه هایی که در دنیا هستند و هر روز در حال عجز و لابه هستند باید سیر می شدند.
چرا گمان می کنید وقتی گریه کنید دل خدا به رحم می آید و خواسته شما را برآورده می کند.
این یک باور اشتباه است
در هیچ کجای قران بر گریه زاری و غمگین بودن تاکید نکرده و این باور اشتباهی است که در میان ما جریان دارد من با یکی از دوستانم که یکی از اساتید موفقیت در ایران است صحبت می کردم که گفت در قرآن کلمه حزن ۴۲ بار تکرار شده و در ۳۵ مورد حزن را نفی کرده.
همه ی ما دچار باور های اشتباهی هستیم که آنقدر در ذهنمان تکرار شده که فکر می کنیم صحیح ترین راه جهان را می رویم و این تفکری است که در میان تمام انسان ها جریان دارد هر کس فکر می کند درست فکر می کند و همین عامل باعث شده که افراد به دنبال اصلاح عقاید و افکار خود نروند من تاکیدی بر درست بودن این باور ندارم اما قانون هستی می گوید اگر غمگین باشید غم بیشتری را به زندگی تان دعوت کرده اید.

دین اسلام و غمگین بودن

فقط دعا کردن چیزی را عوض نمی کند دعا کردن تنها زمانی می تواند شرایط شما را عوض کند که خود گام بردارید
حدیثی خواندم که نوشته بود قبل از دعا کردن داشته های خود را در ذهن بیاورید و شکرگزاری کنید این یعنی چی؟
یعنی باید احساس خوب داشته باشید باید ارتعاش خوب به دنیا ارسال کنید تا هم جنس آن که در راستای هدفتان است را دریافت کنید و خداوند تاکید فراوان بر شکرگزار بودن بنده ها دارد زیرا خوبی آنها را می خواهد و به هرکسی که قوانین هستی را رعایت کند پاداش میدهد زمانی که شکرگزاری می کنید احساس خوب را در خود ایجاد می کنید و بر روی داشته های خود توجه می کنید و توجه به داشته ها داشته های بیشتری را به زندگی تان می افزاید.
شرایطی که اکنون دارید می تواند باعث شکل گیری خواسته ای بزرگ در شما شود.
زمانی که در سختی قرار گرفته این سختی و فقر می تواند سبب شود بخواهید ثروتمند شوید و در مسیر ثروتمند شدن قرار بگیرید اما برای همه لازم نیست.
از شرایط بد خود ناله نکنید شاید برای رشد شما لازم است.
و همواره عدالت بی چون و چرا خدا را ذهن داشته باشید که هرگز دلش به حال شما نمی سوزد و فقط در برابر افکار گفتار و ارتعاشی که می فرستید واکنش نشان می دهد پس ناله و زاری نکنید خداوند که همچون انرژی هوشمندانه در هستی جریان دارد به جنس فکر شما و این که به چه چیزی توجه می‌کنند کنید واکنش نشان می دهد و خواسته شما را محقق می سازد اگر بر روی بدبختی توجه کنید بدبختی بیشتری به زندگی تان جذب می کنید و در دوری می افتید که بدبختی پشت بدبختی به سمتتان می آیید.
تا زمانی که جنس افکار و ارتعاش و توجه خود را تغییر ندهید نمی توانید این حرف را درک کنید.
این قانونی است که نه تنها زندگی من بلکه زندگی هزاران نفر را دگرگون کرده اکنون که آن را آموختید آن را به کار بندید اخبار و رسانه های منفی را خاموش کنید فیلم های منفی را کنار بگذارید کتاب های منفی را دور بریزید به فقر و بی عدالتی و بی کاری و تروریست توجه نکنید چون با توجه کردن به آنها هیچ چیزی تغییر نمی کند جز این که در آن دور قرار می گیرید و هم جنس آن را جذب می کنید و به آن اتفاق انرژی می دهید.

در روابط زناشویی زمانی که توجه خود را به روی نکات منفی همسر خود می گذارید نکات منفی بیشتری از او می بینید و در دور اخلاق منفی همسرتان گیر می افتید.

برای ثروت هم چنین است

بیل گیتس جمله معروفی دارد که
اگر فقیر به دنیا بیابید مقصر شما نیستید اما اگر فقیر بمیرید مقصر خود شما هستید.

خدا انرژی بسیار هوشمندانه است آن را باور کنید در هستی جریان دارد در همه جا هست او همه چیز است و هیچ مانندی ندارد
من پویا شریف امیدوارم درک عالی از خدا به شما داده باشم.