نوشته‌ها

ناگفته مهم برای رابطه با کسی که دوستش دارید(قسمت۱)

 

 

 

امروز می خواهم درباره یک مطلب بسیارمهم صحبت کنم و از آن همیشه به عنوان یک ناگفته یاد میکنم اول اینکه چرا خودم را لایق دانستم که این مطلب را به شما بگویم من درگذشته خودم دچار مشکلات بسیاری در روابط بودم همواره در روابط چه با دوستان وچه باافراد دیگر همیشه دچارمشکل بودم
واین مشکل همیشه باعث می شد من درتنهایی باشم. مشکلاتی که شایدخیلی ازافراد دارند وبه هیچکس درموردش حرفی نمیزنند وتا آخرعمر این مشکل را باخودشان حمل می کنند ودر روابط زناشویی،در رابطه خانواده و دوستانشان همیشه دچار مشکل هستند این مشکل باعث شدکه یک نیاز درمن به وجود بیاید و به دنبال آموزش روابط بروم یادگیری اینکه چطور می توانم بهترین رابطه را برقرار کنم؟ وجالب است که در همین موقع یک مستند جالب دیدم.

مستند راز که من باگروهی که به آنها مشاوره می دادم در ماه های اول نتایج عالی گرفتند ولی بعد از این نتایج عکس شد ومافهمیدیم یک نکته ی مبهمی درمستند راز هست که مختص روابط باید به گونه ای دیگر بیان شود تاجواب بدهد درماه های اول شاید جواب دهد ولی در ادامه هرگز نمی توانید از این قانون جواب بگیرید مگر اینکه اصولی را که بیان میکنم رعایت کنید.

در زمینه روابط زناشویی مدت ها قبل کتابی خواندم به نام ,,مردان مریخی زنان ونوسی,, دراین کتاب مشکلات زیادی پیداکردم
و این کتاب را برای مطالعه کردن توصیه نمی کنم نکاتی دراین کتاب ذکرشده که اگر شما به آنها عمل کنید شاید در لحظه نتیجه ی خوبی بگیرید اما در روابط درطی زمان دچار مشکل می شوید.

من سالهای سال روابط اشتباهی داشتم ذهنم این گونه برنامه ریزی شده بود که روابط اشتباهی داشته باشم همیشه برسر بحث های بسیار ناچیز و بی اهمیت یک رابطه خراب میشد و حتی خاتمه پیدا می کرد من افراد زیادی را درحوضه ی روابط مشاوره دادم وقتی افراد به من مراجعه می کنند ودر مورد مشکلاتشان صحبت می کنند دقیقا همان مشکلاتی رابیان می کنند که من با آن ها درگیر بودم.

نکات بسیار مهمی رابیان خواهم کرد که باعث رشد بسیارعالی شما در روابط می شود همان نکاتی که در زندگی خودم پیاده کردم و اکنون درحال استفاده از آن نکات هستم من به لطف رب هم اکنون در عالی ترین وفوق العاده ترین رابطه با همسرم هستم وبسیار خداراشکر می کنم که توانستم به این درجه عالی از روابط برسم در این برنامه می خواهم درمورد یک نکته بسیار کلیدی در روابط صحبت کنم نکته ای که شاید بارها به گوشتان خورده باشد ولی اینقدر عمیق درموردش فکر نکرده باشید که ریشه تمام مشکلات می تواند همین نکته باشد.

من دوستی داشتم که قصد ازدواج با خانمی راداشت و در طی روابطی که داشت من به او گفتم اگرهمین طور پیش بروی دچار مشکل می شوی اما متاسفانه دوست من اهمیتی به این موضوع نداد و در روابطش دچار مشکل شد و مجبور شد به روانشناس مراجعه کند طی بررسی هایی که روانشناس بر رفتارهای دوست من انجام داده بود به او گفته بود که ریشه ی مشکل الان تو در رابطه از کارهایی است که در کودکی انجام داده ای و شایدخنده دار باشد روانشناس به دوست من گفته بودکه تو راتسخیرکرده اند تو توسط جن و دعا تسخیر شده ای کاری ازدست من بر نمی آید.

من قصد توهین به هیچ روانشناسی راندارم در بسیاری ازموارد مشاوره های عالی به افراد می دهند و چه بسا بسیاری از زندگی ها رانجات داده اند اما دوست من تنها یک نکته کوچک را رعایت نکرده بودکه منجربه مشکل در رابطه اش شد.

نکته مهمی که می خواهم بگویم این است که جذب افراد هرگز شبیه جذب اشیا نیست ماهرگز نمی توانیم همانطور که شی راجذب می کنیم به همان روش شخص راجذب کنیم زیرا یک فرد تفاوت بسیاری باشی دارد آن فرد همواره درحال انرژی ساطع کردن است
اما یک شی یا جسم همواره درحالت خنثی قرار دارد بسیاری ازافراد این اشتباه را انجام می دهند و می گویند: من بافکر کردن به فلان خانم او راجذب می کنم چون هرروز به او فکر می کنم خیلی از افراد که به من این موضوع رامطرح می کنند به آنها می گویم مطمئن باش که دچار مشکل می شوی چون افراد مهم ترین نکته را رعایت نمی کنند

مهم ترین نکته یعنی ارزش قائل شدن برای خود وقتی فردی تمام توجهش را برای جذب فردی می گذارد این به این معناست که هرچقدر برای آن فرد ارزش قائل است برای خود نیز به همان اندازه ارزش می گذارد و این اتفاق باعث دور و دورتر شدن فرد از او می شود هنگامی که یک شخص را درنظر خودمان بیش از اندازه بزرگ می کنیم و تمام توجهمان رابرای او می گذاریم در واقع ارزش آن شخص برای ما بیشتر ازخودمان می شود و ما کارهایی انجام می دهیم که به گونه ای برده ی آن فرد هستیم انگار هیچ اختیاری ازخودمان نداریم واین اتفاق، درذهن فرد باعث می شود از چشم او بیفتیم این قانون، قانون بسیارجالبی است اینکه اول باید برای خودمان ارزش قائل شویم اگر برای خودمان ارزش قائل نشویم مطمئن باشید برای هیچ کس ارزشی نداریم به هر اندازه ای که برای خودمان ارزش قائل شویم به همان اندازه افراد به سمت ما جذب می شوند.

دوست دیگری داشتم که در دانشگاه به خانمی علاقه مند شده بود و هر روز به او فکر می کرد ومی گفت: من قانون جذب را می دانم و به اون فکر میکنم تا او را به دست بیارم . من می دانستم دچار مشکل می شود. شخص مورد علاقه دوستم از او دورتر و دورتر شد و این اتفاقی است که برای خیلی از افراد رخ می دهد در قسمت بعد میخواهم درباره ی نکته ی بسیار مهمی صحبت کنم موضوعی که افراد را از شخص مورد علاقه آنها دور می کند ازشما عزیزان می خواهم هر نظر و هر دیدگاهی که دارید را با من در اشتراک بگذارید و درپایان این برنامه نظرتان را حتما بگویید هرکجا هستید در روابط عالی وفوق العاده باشید درپناه حق.